اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

پست ویژه

اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

اهنگ ای جان مهراد

, اهنگ من چله نشین شب چشمان تو هستم , اهنگ یک لحظه تورا دیدم یک عمر شکستم, اهنگ ای جان به قربان همان صورت خندان توست , اهنگ دل پریشان شده از حالت چشمان توست , درد و درمان من آن چشم خمارت شده ,

اهنگ بند و زندانم آن گرمی دستان توست , اهنگ هر شب به خیال تو نخوابم که نخوابم , Mehrad M Ey Jan , Mehrad M , ای بی خبر از حال پریشان و خرابم از شدت زیبایی تو من در عذابم , اهنگ ای جان مهراد ,

ای جان مهراد , مهراد , متن اهنگ ای جان مهراد , بند و زندان من آن گرمی دستان توست , ارام بگیرم سر کوی تو به یک آن از عاشق دلداده ی خود روی مگردان ,

اهنگ یک لحظه تورا داشتنت همچو خیال است , یک گوشه ی چشمت به منه خسته بچرخان 

Mehrad M - Ey Jan

اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

متن اهنگ ای جان از مهراد

من چله نشین شب چشمان تو هستم دل را به دخیل رخ زیبای تو بستم
یک لحظه تورا دیدم یک عمر شکستم یک لحظه تورا دیدم یک عمر شکستم
ای بی خبر از حال پریشان و خرابم از شدت زیبایی تو من در عذابم
هر شب به خیال تو نخوابم که نخوابم هر شب به خیال تو نخوابم که نخوابم
ای جان به قربان همان صورت خندان توست دل پریشان شده از حالت چشمان توست
درد و درمان من آن چشم خمارت شده بند و زندان من آن گرمی دستان توست

Telegram : @DanlodeAhang

ارام بگیرم سر کوی تو به یک آن از عاشق دلداده ی خود روی مگردان
یک لحظه تورا داشتنت همچو خیال است یک گوشه ی چشمت به منه خسته بچرخان
ای جان به قربان همان صورت خندان توست دل پریشان شده از حالت چشمان توست
درد و درمان من آن چشم خمارت شده بند و زندانم آن گرمی دستان توست

Music: D Pop
Arrangement: Mostafa Momeni
Mix & Mastering: Mostafa Momeni
Cover Art: Shahram Shokoohifar

Mehrad M - Ey Jan 320 @DanlodeAhang.mp3

Mehrad M - Ey Jan 128 @DanlodeAhang.mp3

از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنید.
آلبوم های موجود در سایت در فرمت ZIP گذاشته می شوند که برای باز کردن آن به نرم افزار winrar احتیاج خواهید داشت.