ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت بگذار ببارد

پست ویژه

ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت بگذار ببارد

اهنگ دلسوخته معین

, دانلود ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت , دانلود اهنگ معین بنام ای دوست مزن زخم زبان , شعر ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت , دانلود آهنگ دل سوخته معین 320 , عمریست که میبازم ویک برد ندارم معین ,

دلسوخته تراز همه سوختگانم معین , دانلود اهنگ معین عمریست که میبازم ویک برد ندارم , شعر عمریست که میبازم ویک برد ندارم , معین , moein del sookhteh , Moein , ای دوست مزن زخم زبان معین , ای دوست مزن زخم زبان جای ,

ای دوست مزن زخم زبان از معین , معین دلسوخته , معین دلسوخته 320 , معین دلسوخته متن , آهنگ دلسوخته معین , دانلود آهنگ دلسوخته معین mp3 

Moein - Del Sookhteh

ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت بگذار ببارد

متن اهنگ دل سوخته معین

دلسوخته تر از همه ی سوختگانم
از جمع پراکنده ی رندان جهانم
در صحنه ی بازیگری کهنه ی دنیا
عشق است قمار من و بازیگر آنم
با آن که همه باخته در بازی عشقند
بازنده ترین است در این جمع نشانم
ای عشق از تو زهر است به کامم
دل سوخت ،‌
تن سوخت
ماندم من و نامم
دلسوخته تر از همه ی سوختگانم
از جمع پراکنده ی رندان جهانم
عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم
ای دوست مزن زخم زبان جای نصیحت
بگزار ببارد به سرم سنگ مصیبت
من زنده از این جرمم و حاضر به مجازات
مرگ است مرا گر بزنم حرف ندامت
باید که ببازم با درد بسازم
در مذهب رندان این است نمازم
در مذهب رندان این است نمازم

Telegram : @DanlodeAhang

عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم
من در به در عشقم و رسوای جهانم
چون سایه به دنبال سر عشق روانم
او کهنه حریف من و من کهنه حریفش
سرگرم قماریم من و او ‌رو سر جانم
باید که ببازم
با درد بسازم
در مذهب رندان این است نمازم
در مذهب رندان این است نمازم
عمریست که می بازم و یک برد ندارم
اما چه کنم عاشق این کهنه قمارم
دلسوخته تر از همه ی سوختگانم
از جمع پراکنده ی رندان جهانم

 

Moein - Del Sookhteh 320 @DanlodeAhang.mp3

Moein - Del Sookhteh 128 @DanlodeAhang.mp3

از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنید.
آلبوم های موجود در سایت در فرمت ZIP گذاشته می شوند که برای باز کردن آن به نرم افزار winrar احتیاج خواهید داشت.