من عرق میریزم تو شیشه خوشگله

پست ویژه

من عرق میریزم تو شیشه خوشگله

اهنگ قیلی ویلی تتلو

, amir tataloo ghilivili دانلود , amir tataloo ghilivili mp3 download , اهنگ من عرق و میریزم تو شیشه خوشگله , دانلود اهنگ من عرقو میریزم تو شیشه خوشگله , دانلود اهنگ این یکی هم با هدفون گوش کن ,

بعضی وقتا همه چی بگاس , تا حالا از رو دیوار جهنم برزخ دیدی , تا حالا از رو دیوار جهنم برزخی نگاه کردی , اهنگ قیلی ویلی تتلو , متن اهنگ قیلی ویلی , آهنگ قیلی ویلی امیر تتلو , قیلی ویلی تتلو با متن , قیلی ویلی چیست ,

تتلو , امیر تتلو , قیلی ویلی نره دلت اینا , منو ارضا میکنه چشمای اخموتم زود , همه چربی بستن تتلو , هرچی ام که آتیش باشی تازه فندک جیبی منی , من خود سعیدم ولی یکم ردیم 

Amir Tataloo Ghilivili mp3 download

من عرق میریزم تو شیشه خوشگله

متن اهنگ قیلی ویلی امیر تتلو

اين يكى هم با هدفون گوش كن!
بعضى وقتا هم همه چى بگاس! مث لاس وگاس!!
تا حالا از رو ديوار جهنم برزخ و نگاه كردى ؟
همه چى خاكستريه!!
حالا حالاها بايد خاكستری پس بدى!!
قیلی ویلی نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بی وزنن ، همه چربى بستن
از رگ گردنت ، نزديكترتم بود
ريز برو زير نظر وقتى همه چتن روت
به همه بفهمون ، كه همون يه نفر خون
به پا ميكرد اگه شمشير داشت ، پس بزن خوب
از هدفونه تو گوشت آ ، ميره اون تو مورچه وار
حق دارى يكى منه ، يكی هم بايد سوپور شه هان
به همه بمالون نمالى بهت ميمالن
همرو ول كن كه ميكنن ولت مينالن
كيو ميدم بعد جنگ ، مثه كيو كيو بنگ بنگ
برنامه بشور ببر ، اجتماعى گنگ گنگ
گنگ منم ، دافه تک ، رومه ميزنه چنگ تنگ
تنگه از هر نظر ولى چته خل قشنگ منگ
از لاپايى و اين حرفا ، گذشت و توتم بود
منو ارضا ميكنه چشماى اخموتم زود
از جونور و اين حرفا ، ميريزن رو تخت اوف
ظرفو عوض نكن اينا ميكنن ابسولوتم كوفت
من عرقو ميريزم تو شيشه خوشگله
حالا كه تو همه چيت كوچيكه كسشره
بعد تو ميرم سراغ اون شيک و خوشگله
تو اينستا منو ديدى گوشيتو فحش بده
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
همه بد بی مصرف
بيخيال كوكائينو ، بخور با ودكا اينو
خوب و تر و تازه باشى ، ميكشم رک پايينو
يس به ماريجوانا ، نه به زن ذليلى
يس به نيوفيس نه به پدر زن فريبى
من خودم اوردزم ، ولی باز راه میرم
تنهایی جر ، یه آلبومو به گا میدم
اونایی که ده تایی میان ، گلّه گاومیشن
ولی گلّه ای بخورن به ما ، کلّه پا میشن
ما مانى پانى فول دلارى ، ولى تو هنو جيميه زنى
ما تتو متو خط خطى ، تو با اينكه ميرى جيم اينه ، عنى
جلو بنده بايدم ، اينطورى قيلی ويلى بزنى
هر چی هم كه آتيش باشى ، تازه فندک جيبيه منى
من پر فسفرم ، انقده پر شده مخم كه يكمم كسخلم
خوبه اينجا خودمم ولى تو برق نى چس كنم
من خود اسنايپرم
تو مغزتم هميشه لازم نى اسم سايت بدم
قوى پر ريزه كارى من خود جى كاتلرم
به فردوسى تكست دادم نميرسه شعرات به من
من خود سعديم ، ولى يكم ردّيم
متوجهم على ، من پسر بديم
ايیى!!
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
يه روزى بالاخره صبحو بايد بى اون پاشى
يه روزى ميفهمى كه بدجوريم به اونجاشى
يه روزى زخماى مخت يهو ديدى بيرون پاشيد
يهو ديدى كه عين من ، تو هم زدش بيرون لاشيت
ميره قيلى ويلى مست و شله
قاطيه بوى عطر و گله
بيزى ميزى خف و خله بهش مياد كه بد بخوره
دور پر گاو چرون ، همه پر و پاچه رون
دخيا يه رايى پسرا ، همه سوژه ماچه ک*ون
اون يارو اسيديو ماله ، خوب حتى تو ويديو كاله
هرچيزی ديديو داره ، منم ميكنم هرچى ميدی و پاره
سريع مثه كانگورو ، دست كوتاه ولى پام برو
زيادى وايسى يهو ميكنم با چشام تو رو
هه!!
شل مثه اختاپوس ، پا ميشم صبح با بوس
شهر پر گشت ارشاده منو ميكننم لختا لوس
زندون خود مغزته كار برنمياد از مغز له
بايدم ، رد بده ، آيكيو در ، حدّ ده
قيلى ويلى ميره گوزيا ، جواب نميده ايده دوزيا
انقده كار كشيدى پايين تنه هه ديگه ميده بو زياد
استاده فيكيا ، ميزنه پيک زياد
انقده بالا بود نفهميد اومدن كى كيا
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
همه تحریم هستن
من عرقو ميريزم تو شيشه خوشگله
حالا كه تو همه چيت كوچيكه كسشره
بعد تو ميرم سراغ اون شيک و خوشگله
تو اينستا منو ديدى گوشيتو فحش بده
اينجا قيلى ويلى يعنى من
ميدى ميرى يعنى تو
فازتو نفهميدم ، فازتو برام معنى كن
من بيشتر از تو خل ، خراب گرد و گل
بعد ميچاقم تپل ، شب و من و تو و الكهل
صبح پا شدى ديدى نى ، تو موندى و ديديلى
جيگيلى جيگيلى ، چرا حال مارو هى ميگيرى
پا شده زودتر از من خارشو باس جر بدى
عزرائيلو ولش ببر حالشو با جبرئيل
حورى بازى به راهه ، تازه اول ماهه
اون ميزنه اين ميرقصه من ميخونم بداهه
پر غم و معضليم ولى ، جهنمو دور زديم ، على
با اينكه غر زدى ما ده نفره گل زديم
سوت پايان بازى رو زدن ولى نشديم تاخيرى
انقده دير اومدى كه لش شديم سخت ميريم
فقط دوس دارى به يه ورى غش كنى به نفع گيرى
قيلى ويلى ميرى انگا بد شلى و وقت گيرى
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
قيلى ويلى نره دلت اينا ، همه از دم بى جنبن
منم اگه ميديدم هنرى ندارم ، همه چيمو ميكندم
مزّه نكن بيخودى اينا ، همشون بى مزّن
همه پر بى وزنن ، همه چربى بستن
اين يكى رو بيت معراج و رو گل داوود بود!!
مهدى معظم و سعيد انصار و حسن بابا و احمد سلو و فرخ هم سلام!!
مو دارم در جهنمو میبندم! آبجوش ميخواى ؟ نه ؟! په يه موز بندا اينور!!
خلاص! اص

 

Amir Tataloo - Ghilivili 320 @DanlodeAhang.mp3

Amir Tataloo - Ghilivili 128 @DanlodeAhang.mp3

از نرم افزار های مدیریت دانلود استفاده کنید.
آلبوم های موجود در سایت در فرمت ZIP گذاشته می شوند که برای باز کردن آن به نرم افزار winrar احتیاج خواهید داشت.