اهنگ مرا به یاد خود بیار ای یار

پست ویژه

اهنگ مرا به یاد خود بیار ای یار

آهنگ ای کاش سعید ترابی

, نگاه بی پناه من مهم ترین گناه من درست و اشتباه من ای عشق , بر آسمان من بمان چه خاطرات بی شمار نمی کند زمن فرار ای عشق , من به لب رسیده بی تو جانم رسیده غم به استخوانم جهنمی شده جهانم ,

تو قشنگ ترین غم و عذابی سوال تلخ بی جوابی دلیل من برای خوابی , Saeed Torabi , سعید ترابی , اهنگ سعید ترابی ای کاش , ای کاش نگاه تو نگاه گذری بود غیر از تو مرا کاش که کار دگری بود ,

ای کاش که این بی خبری خوش خبری بود , ای کاش نگاه تو نگاه گذری بود , غیر از تو مرا کاش که کار دگری بود , بی طاقت و دل مرده و باران به چشمم , اهنگ کجا روم کجا کجا , کجا روم کجا کجا به من بگو چرا چرا گذشته ای ز ماجرا ای یار ,

Saeed Torabi Ey Kash , قدم قدم نفس نفس تمام این جهان قفس فقط تو باش همین و بس , دلم همیشه بی قرار کلافه ام از انتظار مرا به یاد خود بیار ای یار , اهنگ جهنمی شده جهانم ,

بر آسمان من بمان چه خاطرات بیشمار نمیکند ز من فرار ای عشق , ای کاش سعید ترابی 320

Saeed Torabi - Ey Kash

اهنگ مرا به یاد خود بیار ای یار

متن اهنگ ای کاش سعید ترابی

Telegram : @DanlodeAhang

اهنگ مرا به یاد خود بیار ای یار