شما اینجا هستید : سینا پارسیان

اهنگ عشقی که گاهی هست گاهی نیست

پست ویژه

اهنگ عشقی که گاهی هست گاهی نیست

دانلود اهنگ ماه سینا پارسیان

, سینا پارسیان , Sina Parsian , متن اهنگ ماه سینا پارسیان , عشقی که گاهی هست گاهی نیست , تا تنها یک ماه در این آسمان باشد , بگذر زمن بگذار تا تنها یک ماه در این آسمان باشد , Sina Parsian Mah ,

اهنگ ماه سینا پارسیان , سینا پارسیان ماه 320 , دوری کن از دیوانه ای چون من , در آسمان من فقط جای مهتاب یک ماه است دیوانه , از هرچه میگفتم پشیمانم مانند موهایت پریشانم ,

تورا میبوسم از دور ولی با نا امیدی تو حق داری از این عشق به جز دوری چه دیدی , تورا از دست دادم تو پایم ایستادی نبودم آنکه دیدی غلط تشخیص دادی , اما خودم هم خوب میدانم این آخرین راه است دیوانه ,

دوری کن از دیوانه ای چون من این بهترین راه است دیوانه , بی آنکه چیزی یادمان باشد بی آنکه حرفی در میان باشد , تقدیر من این است راهی نیست عشقی که گاهی هست گاهی نیست ,

شکی در این که بی گناهی نیست اما زمن دوری کن و بگذر بی آنکه حرفی در میان باشد , سینا پارسیان ماه با کیفیت 320 , اهنگ در آسمان من فقط جای مهتاب یک ماه است

Sina Parsian - Mah

اهنگ عشقی که گاهی هست گاهی نیست

متن اهنگ ماه سینا پارسیان

Telegram : @DanlodeAhang

اهنگ عشقی که گاهی هست گاهی نیست