شما اینجا هستید : معما

جواب معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش

پست ویژه

جواب معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش

معما تق تق دهانش شلوغه

, معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش , جواب تق تق دهانش شلوغه مکانش , تق تق دهانش شلوغه مکانش , جواب معمای تق تق , معما , معما تق تق دهانش شلوغه مکانش , معما با جواب

 

سلام دوستای عزیز , ممنون میشم اگه کسی میدونه جوابشو این زیر کامنت بزاره لبخند

فدا قلب

جواب معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش

 

جواب معمای تق تق دهانش شلوغه مکانش

جواب معمای چاقو تفنگ ناز

پست ویژه

جواب معمای چاقو تفنگ ناز

جواب معمای چاقو تفنگ ناز چی میشه

, جواب معمای چاقو تفنگ ناز چی میشه , جواب معما اسم دختربا چاقو تفنگ ناز , جواب معما چاقو تفنگ ناز چی میشه , جواب معما چاقو تفنگ ناز اسم دختر , پاسخ معمای چاقو تفنگ ناز ,

جواب معما چاقو اسلحه ناز , جواب معمای چاقو تفنگ و ناز , جواب معمای اسم دختر چاقو تفنگ ناز چیست , جواب معمای اسم این دختر چیه چاقو تفنگ ناز , جواب معمای چاقو تفنگ ناز چیست ,

جواب معمای چاقو تفنگ ناز اسم دختر , اسم این دختر چیست ؟ 🔪🔫ناز , اسم دختر با ناز , اسم دختر با چاقو تفنگ ناز معما , معما , جواب معما

 

جواب معمای چاقو تفنگ ناز

جواب معمای چاقو تفنگ ناز

پنج نفر تو اتاقن من میرم چهارتاشونو میکشم

پست ویژه

پنج نفر تو اتاقن من میرم چهارتاشونو میکشم

جواب معمای در اتاقی 5 نفر وجود دارند تو وارد میشی

, 5 نفر تو اتاق من میرم 4 نفرو میکشم , 5 نفر تو اتاقن من میرم 4 تاشونو میکشم , معمای 5 نفر تو اتاقن من میرم 4 تاشونو میکشم , پنج نفر تو اتاقن من میرم چهار نفرو میکشم , پنج نفر تو اتاقن من میرم , 5 نفر تو اتاقن من میرم ,

۵ نفر تو اتاقن من میرم , ۵ نفر تو اتاقن من میرم ۴ تامونو میکشم , 5 نفر تو اتاقن من میرم 4 نفرو میکشم , ۵ نفر تو اتاق من میرم , پنج نفر تو اتاق من میرم , 5 نفر تو اتاق من میرم , جواب معمای پنج نفر توی اتاقن

, 5 نفر تو اتاقن 4 تاشونو کشتم , معمای پنج نفر در اتاق , معمای 5 نفر توی اتاقن , جواب معمای در اتاقی 5 نفر وجود دارند تو وارد میشی , جواب معمای در اتاقی ۵ نفر وجود دارند , معما , دانلود اهنگ

پنج نفر تو اتاقن من میرم چهارتاشونو میکشم

5 نفر در یک اتاق حضور دارند , تو وارد اتاق میشی و یه نفرشونو میکشی! حالا چند نفر در اتاق هستند؟!

خب 5 نفر از اول تو اتاق بودن + خودت رفتی تو میشین 6 نفر!

پنج نفر تو اتاقن من میرم چهارتاشونو میکشم