شما اینجا هستید : مهراد

اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

پست ویژه

اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

اهنگ ای جان مهراد

, اهنگ من چله نشین شب چشمان تو هستم , اهنگ یک لحظه تورا دیدم یک عمر شکستم, اهنگ ای جان به قربان همان صورت خندان توست , اهنگ دل پریشان شده از حالت چشمان توست , درد و درمان من آن چشم خمارت شده ,

اهنگ بند و زندانم آن گرمی دستان توست , اهنگ هر شب به خیال تو نخوابم که نخوابم , Mehrad M Ey Jan , Mehrad M , ای بی خبر از حال پریشان و خرابم از شدت زیبایی تو من در عذابم , اهنگ ای جان مهراد ,

ای جان مهراد , مهراد , متن اهنگ ای جان مهراد , بند و زندان من آن گرمی دستان توست , ارام بگیرم سر کوی تو به یک آن از عاشق دلداده ی خود روی مگردان ,

اهنگ یک لحظه تورا داشتنت همچو خیال است , یک گوشه ی چشمت به منه خسته بچرخان 

Mehrad M - Ey Jan

اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

متن اهنگ ای جان از مهراد

Telegram : @DanlodeAhang

اهنگ درد و درمان من آن چشم خمارت شده

اهنگ دیوانه جانی مهراد

پست ویژه

اهنگ تو جان دلی درمون دلی یک ماهی پیدا شده در اب گلی

اهنگ دیوانه جانی مهراد

برچسب ها : , اهنگ تو جان دلی درمون دلی ریمیکس , اهنگ تو جان دلی درمون دلی ,آهنگ تو جان دلی درمان دلی ,تو جان دلی درمون دلی ,تو جان دلی مهراد ,

تو جان دلی درمون دلی مهرداد , تو جان دلی درمون دلی مهراد , اهنگ دیوانه جانی مهراد , دیوانه جانی از مهراد , دیوانه ی جانی از مهراد , اهنگ دیوانه ی جانی ,

اهنگ دیوانه جانی , دیوانه ی جانی مهراد , آهنگ دیوانه ی جانی , دانلود اهنگ دیوانه ی جانی , Mehrad M Divaneye Jani , Mehrad M , مهراد , دانلود اهنگ ,

دانلوداهنگ دیوانه ی جانی از مهراد , اهنگ دیوانه ی جانی از مهرداد , مهرداد دیوانه ی جانی , آهنگ دیوانه ی جانی مهراد , متن دیوانه جانی مهراد

Mehrad M - Divaneye Jani

اهنگ تو جان دلی درمون دلی یک ماهی پیدا شده در اب گلی

متن دیوانه جانی مهراد

تو جان دلی
درمان دلی
یک ماهی پیدا شده در آب گلی
تو ماه منی
دلخواه منی
زیبایی این قصه کوتاه منی

دیوانه ی جانی دل دلبسته آن عشق و دل توست جهانی
دیوانه ی جانی وابسته چشمان تو شد روح و روانی
عشق است کنارت
از چشم من احساس دلم را چو بخوانی
دیوانه جانی عشقم چه بخواهی چه نخواهی تو همانی
دیوانه ی جانی دیوانه ی جانی

Telegram : @DanlodeAhang

 

اهنگ دیوانه جانی مهراد