شما اینجا هستید : roozbeh nematollahi

دلتنگ تو دلتنگ تو دلتنگ توام روزبه نعمت الهی

پست ویژه

دلتنگ تو دلتنگ تو دلتنگ توام روزبه نعمت الهی

اهنگ بلد است روزبه نعمت الهی

, اهنگ با این همه مست میخورم امشب هم , با این همه مست میخورم امشب هم از جام الست میخورم امشب هم , بنشین سر میز هر شب ای عشق عزیز , من از تو شکست میخورم امشب هم ,

Roozbeh Nematollahi , Roozbeh Nematollahi Balad Ast , اهنگ بلد است روزبه نعمت الهی , روزبه نعمت الهی , اهنگ تو آرزوی محال من باش رفیق , من مال تو ام تو مال من باش رفیق , اهنگ هم خوب رگ خواب دلم رو بلد است ,

دلتنگی توست مینوازد من را , مضراب به مضراب دلم رو بلد است , در جام سرم شراب انداخته است , متن اهنگ بلد است روزبه نعمت الهی , یه گوشه مرا خراب انداخته است ,

من در بلمی در وسط اقیانوس پاروی مرا در آب انداخته است , هم راه به محراب دلم رو بلد است , هم خوب رگ خواب دلم رو بلد است 

Roozbeh Nematollahi - Balad Ast

دلتنگ تو دلتنگ تو دلتنگ توام روزبه نعمت الهی

متن اهنگ بلد است روزبه نعمت الهی

Telegram : @DanlodeAhang

دلتنگ تو دلتنگ تو دلتنگ توام روزبه نعمت الهی

دانلوداهنگ من این صبرو مدیون لبخندتم

پست ویژه

دانلوداهنگ من این صبرو مدیون لبخندتم

آهنگ صبوري روزبه نعمت الهی

برچسب ها : , دانلود اهنگ چی میخوام تا رویای تو با منه , دانلود چشاتو تو دنیای سردم نبند , که آینده تو چشم تو روشنه , تو این روزها زندگی ساده نیست تو باعث شدی , آهنگ تو باعث شدی من تحمل کنم ,

تو هستی نمیترسم از بازی سرنوشت , دانلود اهنگ نمی بینمت اما حس میکنم , نمیبینمت اما حس میکنم کنارم قدم میزنی تا بهشت , دانلود آهنگ به من یاد میدی صبوری کنم , دانلود اهنگ نمیزاری از زندگی خسته شم ,

با اینکه هوای جهان خوب نیست , به عشق تو دارم نفس میکشم , به عشق تو دارم نفس میکشم روزبه نعمت الهی , صبوری روزبه نعمت الهی 320 , روزبه نعمت الهي , روزبه نعمت الهی ,

Roozbeh Nematollahi , Roozbeh Nematollahi Saboori , آهنگ صبوري روزبه نعمت الهي , متن آهنگ صبوري روزبه نعمت الهي , دانلود اهنگ صبوري روزبه نعمت الهي , roozbeh nematollahi sabouri , روزبه نعمت الهی صبوری ,

روزبه نعمت الهی صبوری ۳۲۰ , روزبه نعمت الهی اهنگ صبوری , متن آهنگ روزبه نعمت الهی صبوری , ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه , ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه یکی خوشبخت یکی بدبخت ,

اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه , دانلود آهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه , دانلود آهنگ ای خدایا دیگه صبرم تمومه , دانلود آهنگ ای خدایا عشق قشنگه ,

ای خدایا عشق قشنگه , ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو

Roozbeh Nematollahi - Saboori

دانلوداهنگ من این صبرو مدیون لبخندتم

متن آهنگ روزبه نعمت الهی صبوری

Telegram : @DanlodeAhang

دانلوداهنگ من این صبرو مدیون لبخندتم

دانلود اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه

پست ویژه

دانلود اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه

آهنگ صبوري روزبه نعمت الهی

برچسب ها : , روزبه نعمت الهی صبوری , روزبه نعمت الهی صبوری ۳۲۰ , روزبه نعمت الهی اهنگ صبوری , متن آهنگ روزبه نعمت الهی صبوری , ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه

, ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه یکی خوشبخت یکی بدبخت , اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه , دانلود آهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه ,

دانلود آهنگ ای خدایا دیگه صبرم تمومه , دانلود آهنگ ای خدایا عشق قشنگه , ای خدایا عشق قشنگه , ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو , Roozbeh Nematollahi , روزبه نعمت الهی , Roozbeh Nematollahi Saboori ,

دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی صبوری 320 , روزبه نعمت اللهی , دانلود اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه یکی خوشبخت یکی بدبخته , من این صبر مدیون لبخندتم , آهنگ من این صبر رو مدیون لبخندتم ,

دانلود اهنگ چی میخوام تا رویای تو با منه , دانلود چشاتو تو دنیای سردم نبند , که آینده تو چشم تو روشنه , تو این روزها زندگی ساده نیست تو باعث شدی , آهنگ تو باعث شدی من تحمل کنم ,

تو هستی نمیترسم از بازی سرنوشت , دانلود اهنگ نمی بینمت اما حس میکنم , نمیبینمت اما حس میکنم کنارم قدم میزنی تا بهشت , دانلود آهنگ به من یاد میدی صبوری کنم , دانلود اهنگ نمیزاری از زندگی خسته شم ,

با اینکه هوای جهان خوب نیست , به عشق تو دارم نفس میکشم , به عشق تو دارم نفس میکشم روزبه نعمت الهی , صبوری روزبه نعمت الهی 320 , روزبه نعمت الهي 

Roozbeh Nematollahi - Saboori

دانلود اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه

متن آهنگ روزبه نعمت الهی صبوری

دانلود اهنگ ای خدایا عشق قشنگه یه دل سنگو یه دل شیشه